ГРАЖДАНСКО

Borja Abogados en Valencia - Derecho Mercantil
Borja Abogados en Valencia – Derecho Civil

Семейно право:

 • Водене на бракоразводни дела,
 • Брачни искове,
 • Родителски права,
 • Въстановяване на обезщетения,
 • Издръжки, задължения и др.

Наследствено право:

 •  Изготвяне на завещания;
 • Делба на имущество съдебна и извънсъдебна,
 • Водене на всякакъв вид имущеcтвени дела,
 • Дарения.

Възстановияване на дългове.

Инцидентни случаи

 • Пътнотранспортни произшествия.
 • Трyдови злополуки.